หน้าหลัก บุคลากร Weather Advisory เบอร์โทรศัพท์ Voip Website สอต.
 

 มีปัญหาเรื่องระบบ Network ปรึกษาได้ โทรฯ 1888 กด 1 กด 9303994599# กด 023994599# ฟรี !!!

ภาระกิจหลัก

 

ประกาศคำเตือน (Th)
ประกาศคำเตือน (Eng)

พยากรณ์อากาศ  

* พยากรณอากาศทุกภาค
* พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ
*
พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
*
พยากรณ์อากาศรายจังหวัด
*
พยากรณ์อากาศเพื่อการท่องเที่ยว
*
พยากรณ์อากาศ 7 วัน
*
พยากรณ์อากาศรายปักษ์

 

ENG FORECAST

รายงานอากาศ

 


แผนที่แสดงการติดตั้งระบบเครือข่ายทั่วประเทศ
รับผิดชอบโดย
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศกำลังปรับปรุงแผนที่เครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน

Google Map

 

 

รับ-ส่ง ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาทุกชนิด

               
                  
อ่านต่

 

ดูแลระบบเครือข่ายภายในประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

           
      อ่านต่อ

 

   ให้บริการข้อมูลทาง
 ด้านอุตุนิยมวิทยาทุก ชนิด

                  อ่านต่อ

 

ให้บริการข้อมูลสถิติการ รับ-ส่ง ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาทุกชนิด

                  อ่านต่อ

 
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 5 Link 6 Link 7